εναλλακτικές Θεραπείες
Πρόληψης Νοσημάτων
& Περισσότερο

Μάθε περισσότερα
Τας ευχαριστούμε για την επίσκεψη υγιεινές επιλογές διατροφής! My goal is to provide health-related educational information so that you are able to make better decisions to improve your health. I’m a registered dietitian with a degree in holistic nutrition. I enjoy combining my knowledge of conventional nutrition with my love for holistic methods. My interest in alternative therapies was born after the death of my father from cancer.

Οι πληροφορίες σε αυτό το blog προέρχεται από μια ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομένων συμβατικής ιατρικής, ολιστικές θεραπείες, και ο Edgar Cayce (1877-1945) readings. If you’re not already familiar with Cayce, he was considered the father of American holistic medicine and a medical clairvoyant.

Ο Θεός να ευλογεί!

Carolyn D'μας